DIANA LEGDANOVÁ (SK)

Riaditeľka divízie pre bezpečnosť v skupine ZSE

Diana Legdanová je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, Podnikohospodárskej fakulty v Košiciach, odbor Manažment. Pracovnú kariéru začala v roku 2003 v spoločnosti Východoslovenská energetika ako vedúca odboru Personálny rozvoj. V tejto pozícii získala v roku 2007 Slovenskú cenu HR Gold v kategórii Personálne projekty za inovatívny prístup v oblasti adaptácie nových zamestnancov. V roku 2010 zmenila oblasť svojho pôsobenia a stala sa vedúcou útvarov BOZP a následne od roku 2012 aj Security, v ktorého kompetencii bolo BCM, krízové riadenie, fyzická bezpečnosť, informačná bezpečnosť vrátane agendy ochrany osobných údajov a od roku 2017 aj IT Security governance. Po úspešnej implementácii GDPR ako aj Kybernetického zákona v spoločnostiach Skupiny VSE Holding, zastávala niekoľko rolí – bola vedúcou útvarov Security a BOZP, zároveň Manažérom kybernetickej bezpečnosti a tiež Data Protection Officer-om. Pre svoje dlhoročné skúsenosti v manažérskej pozícii ako aj široký záber zodpovedností, sa v roku 2021 stala integračným lídrom rozsiahleho projektu zlučovania ZSE a VSE spoločností. Po jeho ukončení, od januára 2024, zastáva pozíciu riaditeľky divízie pre bezpečnosť v skupine ZSE.