MICHAL RAMPÁŠEK (SK)

Advokát a of counsel v advokátskej kancelárii PETERKA&PARTNERS

JUDr. Michal Rampášek je advokát a of counsel v advokátskej kancelárii PETERKA&PARTNERS. Vo svojej praxi sa venuje právu kybernetickej bezpečnosti, ochrane súkromia, a trestnému právu. Je členom ISACA Slovakia Chapter a držiteľom certifikácie Manažér ISO27001 a Supply Chain Auditor.  Michal pôsobí ako PhD. doktorand na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde aj vyučuje na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva. Michal je autorom viacerych odborných článkov v uvedených doménach a spoluatorom vysokoškolskej učebnice Právo a umelá inteligencia.